Ημερίδα “Σύγχρονες τάσεις της Ποινικής Νομολογίας του Αρείου Πάγου στο πεδίο του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς” – Πάτρα, Παρασκευή 7.12.2018