Επιστημονική Εκδήλωση: “Ηλεκτρονικό Έγκλημα”

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών και το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα της Νομικής Σχολής ΑΠΘ διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα “Ηλεκτρονικό Έγκλημα”, την Τρίτη, 29.1.2019, 18:00 (Αίθουσα 319,  Νομική Σχολή ΑΠΘ).

Ηλεκτρονικό Έγκλημα