Ερευνητικό πρόγραμμα συνεργαζόμενων μελών του Εργαστηρίου – Σύγχρονες εξελίξεις της ποινικής αντιμετώπισης της τρομοκρατίας στην ΕΕ & στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση κα Δια βίου Μάθηση 2014-2020», υλοποιείται ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Σύγχρονες εξελίξεις της ποινικής αντιμετώπισης της τρομοκρατίας στην ΕΕ & στην Ελλάδα: η νέα οδηγία & ο συμπληρωματικός μηχανισμός ελέγχου της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ως προκλήσεις για το εθνικό μας δίκαιο – ασφάλεια & ελευθερία σε κρίση» (mis 5005189).

Η ερευνητική ομάδα αποτελείται από τις/τους Νικολέττα Καραλιώτα, Ελίζα Κομπατσιάρη, Χρήστο Λαμπάκη, υποψήφιους διδάκτορες που είναι συνεργαζόμενα μέλη του Εργαστηρίου, και την καθηγήτρια Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι, Διευθύντρια του Εργαστηρίου, η οποία έχει τη συμβουλευτική εποπτεία και καθοδήγηση των ερευνητών.

Η έρευνα αυτή συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).