Ερευνητικό πρόγραμμα συνεργαζόμενων μελών του Εργαστηρίου – Η ποινική καταστολή στην ψηφιακή εποχή

Στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση κα Δια βίου Μάθηση 2014-2020», υλοποιείται ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Η ποινική καταστολή στην ψηφιακή εποχή: οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της ασφάλειας και οι προκλήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων – συστηματοποίηση και κριτική αποτίμηση της ευρωπαϊκής και της εθνικής νομοθεσίας» (mis 5005203).

Η ερευνητική ομάδα αποτελείται από την κα Αθηνά Γιαννακούλα, Δρ. Νομικής και την κα Δάφνη Λίμα, υπ. διδάκτορα, οι οποίες είναι συνεργαζόμενα μέλη του Εργαστηρίου, και την καθηγήτρια Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι, Διευθύντρια του Εργαστηρίου, η οποία έχει τη συμβουλευτική εποπτεία και καθοδήγηση των ερευνητριών.

Η έρευνα αυτή συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).