Συμπεράσματα Συνεδρίου «Η απονομή της δικαιοσύνης ως βασικός πυλώνας της ευνομούμενης πολιτείας: Σύγχρονες προκλήσεις βελτίωσης του ελληνικού συστήματος», Θεσσαλονίκη 4-5 Μαΐου 2018

Συμπεράσματα Συνεδρίου 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

σε συνεργασία με

την ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

& τον ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συνέδριο 

Η απονομή της δικαιοσύνης ως βασικός πυλώνας της ευνομούμενης πολιτείας:

Σύγχρονες προκλήσεις βελτίωσης του ελληνικού συστήματος

Παρασκευή 4 & Σάββατο 5 Μαΐου 2018

Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ_ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ_2018