Συμπεράσματα Συνεδρίου “Η ενδυνάµωση του κράτους δικαίου στις ευρωπαϊκές έννοµες τάξεις και στην Ελλάδα”

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ,
ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ
σε συνεργασία με
την ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
και
τον ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σ υ ν έ δ ρ ι ο υ με θέμα
Η ενδυνάµωση του κράτους δικαίου στις ευρωπαϊκές έννοµες τάξεις και στην Ελλάδα
Παρασκευή 17 & Σάββατο 18 Μαρτίου 2023
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Τσιμισκή 29, 546 24 Θεσσαλονίκη

Συννημένα αρχεία: