Συμπεράσματα Συνεδρίου «Η καλή νομοθέτηση ως αναγκαία προϋπόθεση μιας δίκαιης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Πολιτείας» Αθήνα, 28 – 29 Απριλίου 2017

Συμπεράσματα Συνεδρίου

Διοργάνωση: Βουλή των Ελλήνων, Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλήμα της Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Συνέδριο με θέμα: «Η καλή νομοθέτηση ως αναγκαία προϋπόθεση μιας δίκαιης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Πολιτείας» 

Αθήνα, 28 – 29 Απριλίου 2017

Βουλή των Ελλήνων
Αίθουσα Γερουσίας
Για το σύνολο των πρακτικών του Συνεδρίου πατήστε εδώ.