Συμπεράσματα Συνεδρίου «Παθογένειες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και προτάσεις υπέρβασής τους», Αθήνα 12-13 Απριλίου 2019

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ
ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ – ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΚΔΔΑ)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σ υ ν έ δ ρ ι ο υ με θέμα
Παθογένειες
της ελληνικής δημόσιας διοίκησης
και προτάσεις υπέρβασής τους
Παρασκευή 12 & Σάββατο 13 Απριλίου 2019
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
Πειραιώς 211, Ταύρος 17778, Αθήνα

Συμπεράσματα_συνεδρίου_2019