Συνέδριο με θέμα «Η καλή νομοθέτηση ως αναγκαία προϋπόθεση μιας δίκαιης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Πολιτείας» (28-29 Απριλίου 2017, Αθήνα)

Συνέδριο με θέμα «Η καλή νομοθέτηση ως αναγκαία προϋπόθεση μιας δίκαιης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Πολιτείας»

Αθήνα, 28 – 29 Απριλίου 2017
Βουλή των Ελλήνων
Αίθουσα Γερουσίας
Για το σύνολο των Πρακτικών του Συνεδρίου πατήστε εδώ