Συνέδριο με θέμα: Παθογένειες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και προτάσεις υπέρβασής τους, Παρασκευή 12 & Σάββατο 13 Απριλίου 2019

To ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ
ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ – ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ
σε συνεργασία

με το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΚΔΔΑ)

διοργανώνουν Σ υ ν έ δ ρ ι ο με θέμα:

Παθογένειες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και προτάσεις υπέρβασής τους,

την Παρασκευή 12 & το Σάββατο 13 Απριλίου 2019, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Πειραιώς 211, Ταύρος 17778, Αθήνα.

Programma_Synedrio_EMDDOE_2019

Afisa_Synedrio_EMDDOE_2019