Επιστημονικό δυναμικό

Το Εργαστήριο επιδιώκει τους στόχους του μέσω μιας διευρυμένης, διακλαδικής προσέγγισης, καθώς σ’ αυτό συμμετέχουν επιστήμονες που καλύπτουν σχεδόν όλα τα γνωστικά πεδία της νομικής επιστήμης. Παράλληλα, το Εργαστήριο αφενός έχει αξιοποιήσει και έχει εντάξει στις δομές του όλες τις ήδη θεμελιωμένες (: στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου Αριστείας) διεθνείς συνεργασίες με επιφανείς Νομικές Σχολές του εξωτερικού (όπως τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Duke-ΗΠΑ, τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης -Γερμανία, τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης -Σουηδία, τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Queen Mary-Ην. Βασίλειο, και τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Λωραίνης -Γαλλία) , και αφετέρου έχει επεκτείνει τις διασυνδέσεις του στο εξωτερικό, συνάπτοντας σχέσεις και με άλλες Νομικές Σχολές (όπως π.χ. αυτή του Harvard ),  διαθέτοντας ένα μεγάλο αριθμό συνεργατών στην αλλοδαπή. Διαπνεόμενο εξάλλου από τη λογική της ανάπτυξης συνεργειών με άλλους φορείς το Εργαστήριο έχει επίσης συνάψει σημαντικές συνεργασίες με τη δικαστηριακή πράξη (: Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών), καθώς και με συγγενή ως προς το αντικείμενό τους ερευνητικά κέντρα και ιδρύματα της Ελλάδας και της αλλοδαπής (: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και ΑυτοδιοίκησηςΚέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και για την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Excellence Cluster «The Formation of Normative Orders» – Frankfurt University,Criminal Justice Centre of the Queen Mary University of London).