Θεσμικές Παρεμβάσεις

Συμπεράσματα Συνεδρίου

“Η ενδυνάµωση του κράτους δικαίου στις ευρωπαϊκές έννοµες τάξεις και στην Ελλάδα”

 


Συμπεράσματα Συνεδρίου

«Παθογένειες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και προτάσεις υπέρβασής τους»

Αθήνα, 12-13 Απριλίου 2019


Συμπεράσματα Συνεδρίου

«Η απονομή της δικαιοσύνης ως βασικός πυλώνας της ευνομούμενης πολιτείας:

Σύγχρονες προκλήσεις βελτίωσης του ελληνικού συστήματος» 

Θεσσαλονίκη, 4 – 5 Μαΐου 2018


Συμπεράσματα Συνεδρίου

«Η καλή νομοθέτηση ως αναγκαία προϋπόθεση μιας δίκαιης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Πολιτείας» 

Αθήνα, 28 – 29 Απριλίου 2017