Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

Θεματική Ενότητα: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ                         

Ι. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΘΡ. 86 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

#

Είδος απόφασης

Αριθμός

Έτος

Βασικά Νομικά Ζητήματα                                         

Πηγές Δημοσίευσης

1.

Δικαστικό Συμβούλιο άρθρ. 86 παρ. 4 του Συντάγματος

1

2011

Ειδική αποσβεστική προθεσμία για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά υπουργών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα – Παραγραφή – Συμμέτοχοι

ΠοινΧρ 2011, 576

Β. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

#

Είδος απόφασης

Αριθμός

Έτος

Βασικά Νομικά Ζητήματα                                        

Πηγές Δημοσίευσης

2.

Απόφαση ΑΠ (σε Συμβούλιο)

272

2015

Έκδοση αλλοδαπού υπηκόου στις ΗΠΑ. Μη παραγραφή επιβληθείσας ποινής για φοροδιαφυγή, απάτη, εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. Διττό αξιόποινο.

ΝΟΜΟΣ

3.

Απόφαση ΑΠ

268

2015

Δεδικασμένο. Μη νόμιμη απόρριψη ισχυρισμού του κατηγορουμένου περί δεδικασμένου ενόψει περάτωσης της ποινικής διαδικασίας από το Εφετείο της Χάγης για το έγκλημα της νομιμοποίησης εσόδων. Η προσβαλλόμενη δεν παραθέτει τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τα ποσά που αποτέλεσαν αντικείμενο του Ποινικού Εφετείου της Χάγης ώστε να μπορεί να συναχθεί αν αυτά ταυτίζονται ή όχι με τα ποσά που βρέθηκαν στην Ελλάδα. Καταδίκη για νομιμοποίηση εσόδων. Ελλιπής η αιτιολογία του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου λόγω μη λεπτομερούς παράθεσης της βασικής εγκληματικής δραστηριότητας και του οφέλους που προέκυψε από αυτήν. Δεν αρκεί για την πληρότητα της αιτιολογίας η σκέψη ότι τα ανευρεθέντα ποσά συμπίπτουν «εν πολλοίς» με τη βασική εγκληματική δραστηριότητα και «δεν δικαιολογούνται».

ΝΟΜΟΣ

4.

Απόφαση ΑΠ

1185

2014

Διαχρονικό δίκαιο. Δράστες συγγενείς του δράστη του βασικού εγκλήματος. Εσφαλμένη ερμηνεία. Τροποποίηση του ν. 2331/1995 με το ν. 3691/2008. Επιεικέστερος ο νεότερος νόμος, αφού ο συγγενής του δράστη του βασικού εγκλήματος, ο οποίος δεν είναι συμμέτοχος στη διάπραξη, του βασικού εγκλήματος, τιμωρείται ελαφρύτερα σε βαθμό πλημμελήματος.

ΝΟΜΟΣ, Ιστοσελίδα ΑΠ, ΠοινΔικ 2015, 114

 

5

Απόφαση ΑΠ

398

 

2014

Αναίρεση απαράδεκτη, λόγω μη επίκλησης συγκεκριμένων ελλείψεων της αιτιολογίας της καταδικαστικής απόφασης για ληστεία, νομιμοποίηση εσόδων, αντίσταση και παράνομη οπλοφορία

ΠοινΔικ 2015, 182 (περίληψη)

6

Γνωμοδότηση ΕισΑΠ

3

 

2014

Δυνατότητα επιβολής δεσμεύσεων τραπεζικών λογαριασμών ή και περιουσιακών στοιχείων από το ΣΔΟΕ μετά την ισχύ του Ν 4223/2013

ΝΟΜΟΣ/ Ε7 2015, 559

7.

Γνωμοδότηση ΕισΑΠ

7

2014

Προϋποθέσεις γνωστοποίησης πληροφοριών και στοιχείων στην ΕΥΠ – Γενικοί/ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι – Ενημέρωση αρμόδιου Εισαγγελέα

ΠοινΔικ 2014, 840

8.

Βούλευμα ΑΠ

1016

2013

Αίτηση αναίρεσης κατά παραπεμπτικού βουλεύματος από κατηγορούμενη. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη αφού ο νόμος δεν παρέχει σχετικό δικαίωμα

ΠοινΔικ 2014, 781 (περίληψη)

9.

Απόφαση ΑΠ

235

2013

Τέλεση νομιμοποίησης από το δράστη του βασικού εγκλήματος με τη μέθοδο της ανάμειξης του προϊόντος του εγκλήματος με νόμιμα εισοδήματα. Η ταύτιση του υποκειμένου του βασικού εγκλήματος με αυτό της νομιμοποίησης μόνο στην περίπτωση που πρόκειται για παροχή συνδρομής σε πρόσωπο που ενέχεται για εγκληματική δραστηριότητα. Διαχρονικό δίκαιο στα βασικά εγκλήματα. Η παθητική δωροδοκία δικαστή δεν περιλαμβανόταν στο Ν 3424/2005, ωστόσο περιλαμβανόταν η παθητική δωροδοκία στην οποία εν γένει περιλαμβάνεται και η παθητική δωροδοκία δικαστού αποκλεισθείσας μόνο της ενεργητικής δωροδοκίας.

ΝΟΜΟΣ

10.

Συμβούλιο ΑΠ

1676

2011

Άρση απαγόρευσης εκποίησης ακινήτων επί απαλλαγής του κατηγορουμένου – Αίτηση διόρθωσης βουλεύματος

ΠοινΧρ 2012, 280

11.

Απόφαση ΑΠ

1879

2010

Νομικός χαρακτήρας δήμευσης και χρηματικής ποινής κατά το άρθρ. 46 Ν 3691/2008

ΝΟΜΟΣ, ΠοινΧρ 2011, 703

12.

Βούλευμα ΑΠ

1925

2010

Κατ’ επάγγελμα τέλεση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες – Η παραγραφή του βασικού εγκλήματος δεν ασκεί επιρροή

ΝΟΜΟΣ, ΠρΛΠΔ 2011, 159

13.

Βούλευμα ΑΠ

1386

2010

Έννοια νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα – Διαχρονικό δίκαιο – Η υπεξαίρεση στην υπηρεσία υπό τις επιβαρυντικές περιστάσεις του Ν. 1608/1950 ως βασικό έγκλημα νομιμοποίησης

ΝΟΜΟΣ, ΠοινΧρ 2011, 456 (απόσπασμα)

14.

Απόφαση ΑΠ

1161

2010

Η τραπεζική κατάθεση ως πράξη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες – Υποκειμενική υπόσταση – Διαχρονικό δίκαιο

ΝΟΜΟΣ, ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΠοινΧρ 2011, 348

15.

Βούλευμα ΑΠ

696

2010

Η παθητική δωροδοκία ως βασικό έγκλημα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες – Έννοια νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και διαχρονικό δίκαιο

ΝΟΜΟΣ, ΠοινΧρ 2011, 210

16.

Βούλευμα ΑΠ

2035

2009

Αναγκαία η εξειδίκευση του βασικού εγκλήματος για την παραπομπή για το έγκλημα της νομιμοποίησης

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΠοινΧρ 2010, 729

17.

Βούλευμα ΑΠ

991

2009

Η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες δεν υπάγεται στο άρθρ. 1 Ν 1608/1950 (αντίθ. εισαγγελική πρόταση) και επομένως δεν καταλαμβάνεται καθαυτήν από τον ειδικό τρόπο περάτωσης της κύριας ανάκρισης του άρθρ. 308 ΚΠΔ

Ιστοσελίδα ΑΠ,

ΝΟΜΟΣ

 

18.

Βούλευμα ΑΠ

924

2009

Ταύτιση δράστη βασικού εγκλήματος και πράξης νομιμοποίησης εσόδων: προϋποθέσεις και μορφή συρροής – Κατ’ επάγγελμα τέλεση

ΝΟΜΟΣ, ΠΛογ 2009, 451, ΠρΛΠΔ 2009, 545

19.

Βούλευμα ΑΠ

1646

2008

Η παθητική δωροδοκία ως βασικό έγκλημα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες – Ακαταδίωκτο βουλευτών

Ιστοσελίδα ΑΠ, ΠΛογ 2008, 1052 (περ.), ΠοινΧρ 2009, 636 (περ.), ΠρΛΠΔ 2008, 618

Γ. ΕΦΕΤΕΙΟ

#

Είδος απόφασης/δικαστήριο

Αριθμός

Έτος

Βασικά Νομικά Ζητήματα

Πηγές Δημοσίευσης

20.

Βούλευμα Εφετείου Λάρισας

23

2015

Υπεξαίρεση στην υπηρεσία κατ’ εξακολούθηση με ιδιαίτερα τεχνάσματα – Καταχραστές του Δημοσίου – Πλαστογραφία με χρήση – Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες – Εγκληματική οργάνωση

ΠοινΔικ 2015, 296

21.

Βούλευμα Εφετείου Αιγαίου

15

2014

Απάτη επί δικαστηρίω ιδιαίτερα μεγάλης αξίας – Ηθική αυτουργία σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα

ΠοινΔικ 2014, 1023

22.

Απόφαση Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

1825

2013

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες – Διαχρονικό δίκαιο για το «αυτοξέπλυμα» υπό την ισχύ των Ν 2331/1995, 3424/2005 και 3691/2008 – Ο σκοπός «νομιμοποίησης» στην περίπτωση της χρήσης του χρηματοπιστωτικού τομέα

ΠοινΔικ 2013, 873

23.

Βούλευμα Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης

112

2011

Απαγόρευση κίνησης από την Επιτροπή του Ν 3691/2008. Αρμοδιότητα συμβουλίου πλημμελειοδικών για την άρση της και του συμβουλίου εφετών να επιληφθεί επί εφέσεως κατά του βουλεύματος του συμβουλίου πλημμελειοδικών

ΠοινΧρ 2013, 288

24.

Βούλευμα Συμβουλίου Εφετών Αθηνών

1379

2010

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες – Κατάθεση χρηματικού ποσού σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό

ΝΟΜΟΣ, ΠοινΔικ 2011, 299, ΝοΒ 2010, 2349

25.

Βούλευμα Συμβουλίου Εφετών Αθηνών

1943

2010

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και ποινική ευθύνη υπουργών – Παραγραφή, αποσβεστική προθεσμία – Μέτρα δικονομικού καταναγκασμού

ΝΟΜΟΣ, ΠοινΔικ 2011, 961

Δ. ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ

#

Είδος απόφασης/δικαστήριο

Αριθμός

Έτος

Βασικά Νομικά Ζητήματα

Πηγές Δημοσίευσης

26.

Βούλευμα Πλημμελειοδικείου Αθηνών

1966

2014

Προϋποθέσεις έρευνας και κατάσχεσης σε δικηγορικά γραφεία – Κάμψη δικηγορικού απορρήτου – Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος – Υπάλληλοι ΣΔΟΕ

ΠοινΔικ 2014, 929

27.

Βούλευμα Πλημμελειοδικείου Αθηνών

2774

2014

Παθητική δωροδοκία και νομιμοποίηση εσόδων από υπάλληλο – Νόμος αντισυνταγματικός – Ne bis in idem – Αντικατάσταση προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους

ΠοινΔικ 2014, 658

28.

Βούλευμα Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης

828

2014

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες – Διαχρονικό δίκαιο – Απάτη κακουργηματική κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα

ΠοινΔικ 2015, 13

29.

Βούλευμα Πλημμελειοδικείου Πατρών

540

2013

Προϋποθέσεις άρσης τραπεζικού απορρήτου – Απαγόρευση κίνησης λογαριασμών – Τέλεση εικονικών γάμων με αλλοδαπούς – Ψευδής βεβαίωση – Εγκληματική οργάνωση

ΠοινΔικ 2015, 316

30.

Βούλευμα Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης

942

2010

Ενεργητικό υποκείμενο νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και διαχρονικό δίκαιο – Ο συνολικός σχεδιασμός δράσης ως πρόσθετο στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος

ΝΟΜΟΣ (απόσπασμα), ΠοινΔικ 2011, 304

31.

Βούλευμα Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Δράμας

4

2010

Δέσμευση τραπεζικού λογαριασμού για το βασικό έγκλημα νομιμοποίησης και αρχή της αναλογικότητας

ΝΟΜΟΣ, ΠοινΔικ 2011, 307

32.

Βούλευμα Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου

38

2009

Συνέργεια σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: παράλειψη αναφοράς ύποπτης συναλλαγής στην Επιτροπή καταπολέμησης νομιμοποίησης παράνομων εσόδων από τραπεζικό υπάλληλο

ΝΟΜΟΣ

ΙΙ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΣΚ

#

Είδος απόφασης/δικαστήριο

Αριθμός

Έτος

Βασικά Νομικά Ζητήματα

Πηγές Δημοσίευσης

33.

ΣτΕ

4427

2014

Το μέτρο της δεσμεύσεως περιουσιακών στοιχείων από την Αρχή του Ν 3691/2008 δεν έχει διοικητικό χαρακτήρα, αλλά εντάσσεται στα διωκτικά μέτρα της ποινικής νομοθεσίας. Η προσβαλλόμενη πράξη δεν υπόκειται στον ακυρωτικό έλεγχο του ΣτΕ. Αντίθετη μειοψηφία.

ΝΟΜΟΣ

34.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ

218

2013

 

Κώλυμα διορισμού σε θέση Δ.Ε.Π., λόγω άσκησης ποινικής δίωξης για τα αδικήματα της δωροδοκίας και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Δεν θεμελιώνει κώλυμα μόνη η άσκηση ποινικής δίωξης χωρίς να υπάρξει περαιτέρω ποινική ή πειθαρχική εξέλιξη κατ’ αυτού.

ΝΟΜΟΣ

ΙΙΙ. ΔΙΕΘΝΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

#

Είδος απόφασης

Αριθμός

Έτος

Βασικά Νομικά Ζητήματα

Πηγές Δημοσίευσης