Συνεργάτες στην Ελλάδα

Συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ

1. Aπό τη Νομική Σχολή

Από το γνωστικό αντικείμενο του διεθνούς οικονομικού δικαίου

Π. Γκλαβίνης, Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου

2. Από άλλα τμήματα του ΑΠΘ

Από το γνωστικό αντικείμενο της γενικής οικονομικής θεωρίας και πολιτικής

Ν. Βαρσακέλης, Καθηγητής Γενικής Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής– Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Γ. Παπαχρήστου, Καθηγητής Γενικής Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής– Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Συνεργαζόμενοι μεταδιδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές

A.  Γιαννακούλα, ΔΝ-Δικηγόρος

Α.-Τ. Καζανάς, ΔΝ-Δικηγόρος

Ν. Καραλιώτα, ΔΝ-Δικηγόρος

Ε. Κομπατσιάρη, ΔΝ-Δικηγόρος

Χρ. Λαμπάκης, ΔΝ-Δικηγόρος

ΔΛίμα, ΔΝ-Δικηγόρος

Μ. Παπαϊωάννου, ΔΝ-Δικηγόρος

Ν. Χατζηνικολάου, ΔΝ-Δικηγόρος

M. Xοΐδου, ΔΝ-Δικηγόρος

Μ. Μαρτίνης Δικηγόρος-Υπ. Διδάκτορας

Ε. Μπήινα, Δικηγόρος-Υπ. Διδάκτορας

Μ. Νάζου, Δικηγόρος-Υπ. Διδάκτορας