Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΕΥΝΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Σύγχρονες προκλήσεις βελτίωσης του ελληνικού συστήματος

Σειρά : ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ – ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ
Διεύθυνση Σειράς: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι
ISBN: 978-960-622-617-5
Σχήμα: 17 x 24
Σελίδες: 240
Έκδοση: 2018
Στον τόμο αυτό δημοσιεύονται τα πρακτικά συνεδρίου που διοργάνωσε το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, σε συνεργασία με την Εταιρεία Δικαστικών Μελετών και το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, με θέμα την «Απονομή της δικαιοσύνης ως βασικό πυλώνα της ευνομούμενης πολιτείας». Το συνέδριο έλαβε χώρα στις 4-5 Μαΐου 2018 στη Θεσσαλονίκη.
Η πρωτοβουλία για τη διοργάνωση του συνεδρίου αποτελεί συνέχεια μιας προσπάθειας που ξεκίνησε με το πρώτο συνέδριο του Εργαστηρίου, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην καλή νομοθέτηση. Και το δεύτερο αυτό συνέδριο υπηρετεί το γενικότερο στόχο του Εργαστηρίου, να στηρίξει με τις παρεμβάσεις του κομβικές θεσμικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της ελληνικής πολιτείας που τις έχει άμεσα ανάγκη η χώρα.
Είναι γνωστό ότι η απονομή της δικαιοσύνης στην Ελλάδα εμφανίζει εδώ και χρόνια ουσιώδη προβλήματα σε όλους τους επιμέρους κλάδους αυτής. Το συνέδριο προσπάθησε να αναδείξει τουλάχιστον τα πλέον σημαντικά από αυτά και τις συνέπειές τους, και ιδίως να διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις για την υπέρβασή τους, τόσο με παρεμβάσεις που είναι άμεσα εφικτές στο πλαίσιο του ισχύοντος νομοθετικού καθεστώτος, όσο όμως και με παρεμβάσεις που καθιστούν αναγκαίες σημαντικές θεσμικές αλλαγές. Με τον τρόπο αυτό το συνέδριο κατέβαλε προσπάθεια να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δικαιοσύνη στην Ελλάδα προς όφελος όλων των πολιτών της, οι οποίοι έχουν ανάγκη να απολαμβάνουν μια δικαιοσύνη ποιοτική και αποτελεσματική που θα εξασφαλίζει πράγματι τα δικαιώματά τους παρέχοντάς τους έγκαιρη και ουσιαστική προστασία.