Η ΚΑΛΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΜΙΑΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Πρακτικά Συνεδρίου

Σειρά :
Διεύθυνση Σειράς:
ISBN:
978-960-622-577-2
Σχήμα:
17 x 24
Σελίδες:
256
Έκδοση:
2018

Στον παρόντα τόμο, πρώτο της σειράς δημοσιευμάτων του «Εργαστηρίου Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα» (ΕΜΔΔΟΕ) της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, δημοσιεύονται τα πρακτικά συνεδρίου που διοργανώθηκε σε συνεργασία με τη Βουλή των Ελλήνων και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα την «Καλή νομοθέτηση ως αναγκαία προϋπόθεση μιας δίκαιης και αποτελεσματικής λειτουργίας της πολιτείας». Το συνέδριο έλαβε χώρα στην Αθήνα, στις 28-29.4.2017, στην αίθουσα Γερουσίας της Βουλής.

Το ΕΜΔΔΟΕ ιδρύθηκε στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, μετά από απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ (ΦΕΚ Β΄ 5/8.1.2016), και έχει ως στόχο, πέρα από την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της Σχολής, το σχεδιασμό της θεσμικής ανασυγκρότησης της χώρας προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης της διαφάνειας και μιας πιο αποτελεσματικής και δικαιοκρατικής αντιμετώπισης της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος. Η πρωτοβουλία για τη διοργάνωση του συνεδρίου για την καλή νομοθέτηση, όπως και η απόφαση ένταξης των πρακτικών αυτού του συνεδρίου στη σειρά δημοσιευμάτων του Εργαστηρίου, βασίζονται στην πεποίθηση ότι η καλή νομοθέτηση αποτελεί μία εκ των ων ουκ άνευ προϋποθέσεων για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ορθολογικής διαχείρισης των φαινομένων της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος σε κάθε σύγχρονη κοινωνία και, ως εκ τούτου, συνιστά μια πολιτειακή λειτουργία που πρέπει να υποστηριχθεί έμπρακτα με κάθε τρόπο και στη χώρα μας.

Ενόψει των παραπάνω είναι σημαντικός και απόλυτα επίκαιρος από κάθε άποψη ο σχεδιασμός και η διατύπωση συνεκτικών και εφαρμόσιμων λύσεων για την ποιοτική βελτίωση της ελληνικής νομοθετικής διαδικασίας. Υπό το φως των παραπάνω δεδομένων, τα πρακτικά του συνεδρίου που δημοσιεύονται στον παρόντα τόμο, μέσα από την παρουσίαση, τη συζήτηση και την κριτική σύνθεση των θέσεων θεωρητικών της νομικής επιστήμης, νομικών που συμμετέχουν στο νομοπαρασκευαστικό έργο, αλλά και εκπροσώπων της δικαιοσύνης και της πολιτειακής εξουσίας: α) εντοπίζουν τα σημαντικότερα προβλήματα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο παραγωγής κανόνων δικαίου, β) περιγράφουν τις συνέπειες της μη καλής νομοθέτησης για τις επιμέρους λειτουργίες της Πολιτείας και την Κοινωνία των Πολιτών, και γ) συμβάλλουν στην αναζήτηση ενός μοντέλου καλής νομοθέτησης ως βάσης για μια δίκαιη και αποτελεσματική λειτουργία της ελληνικής Πολιτείας.

Η έκδοση αυτή αποτελεί ένα έργο χρήσιμο όχι μόνο για τους συμμετέχοντες στη νομοθετική διαδικασία και τους θεωρητικούς του δικαίου, αλλά και για τους εφαρμοστές του, οι οποίοι έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με τις σοβαρές αρνητικές συνέπειες της μη ορθής νομοθέτησης.

 

https://www.nb.org/greek/catalog/product/view/id/14920/s/h-kali-nomothetisi-ws-anagaia-proipothesi-dikaiis-kai-apotelesmatikis-leitourgias