ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΟΥΣ

Σειρά: ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ – ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ
Διεύθυνση Σειράς: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι
ISBN: 978-960-622-868-1
Σχήμα: 17 x 24
Σελίδες: 208
Έκδοση: 2019

 

Στον τόμο αυτό δημοσιεύονται τα πρακτικά του συνεδρίου που διοργάνωσε το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με θέμα «Παθογένειες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και προτάσεις υπέρβασής τους». Το συνέδριο έλαβε χώρα στις 12-13 Απριλίου 2019 στην Αθήνα.
Η διοργάνωση του συνεδρίου αποτελεί την ολοκλήρωση μιας προσπάθειας συστηματικής μελέτης και διατύπωσης ρεαλιστικών προτάσεων επίλυσης των βασικότερων προβλημάτων που εμφανίζουν σήμερα και οι τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες (νομοθετική, εκτελεστική και δικαιοδοτική) της ελληνικής Πολιτείας. Η προσπάθεια ξεκίνησε με το πρώτο συνέδριο του Εργαστηρίου, το οποίο ήταν αφιερωμένο στη νομοθετική λειτουργία, και συνεχίστηκε με το δεύτερο συνέδριο, που ήταν αφιερωμένο στην απονομή της δικαιοσύνης. Με το τρίτο συνέδριο, τα πρακτικά του οποίου δημοσιεύονται στον παρόντα τόμο, τέθηκε στο επίκεντρο η εκτελεστική εξουσία και, ειδικότερα, η Διοίκηση, με στόχο την ανάδειξη και αντιμετώπιση κομβικών για τη λειτουργία της ζητημάτων, που αφορούν τόσο στην οργάνωσή της όσο και στη λειτουργικότητά της έναντι των πολιτών.

 

Είναι γνωστό ότι ο διοικητικός μηχανισμός στην Ελλάδα εμφανίζει διαχρονικά σοβαρές παθογένειες, που τον καθιστούν αναποτελεσματικό και δυσλειτουργικό. Το συνέδριο επεδίωξε να παρουσιάσει τις πλέον σημαντικές από αυτές, να καταγράψει τις αρνητικές επιπτώσεις τους και να διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις για την υπέρβασή τους, τόσο με παρεμβάσεις που είναι άμεσα εφικτές στο πλαίσιο του ισχύοντος νομοθετικού καθεστώτος, όσο όμως και με παρεμβάσεις που προϋποθέτουν σημαντικές θεσμικές αλλαγές. Με τον τρόπο αυτό επιχειρήθηκε μια ουσιώδης συμβολή στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η σύγχρονη Διοίκηση στην Ελλάδα προς όφελος όλων των πολιτών.