Καλωσορίσατε στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

To Εργαστήριο Βιβλικών Σπουδών του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε με το ΦΕΚ, τ. Β, 3060/26-09-2016 και εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα των βιβλικών σπουδών, και ειδικότερα στη μελέτη της Αγίας Γραφής, Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, και των σχετικών με αυτήν πεδίων.

Συγκεκριμένα, το Εργαστήριο θεραπεύει τη θεωρητική και πρακτική υποστήριξη και ενίσχυση της διδασκαλίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και την υποστήριξη και ενίσχυση της ακαδημαϊκής έρευνας και της συνεργασίας κάθε μορφής με ερευνητικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, στα εξής γνωστικά αντικείμενα:

  1. Εισαγωγή στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη
  2. Ερμηνεία και Θεολογία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης
  3. Ερμηνευτική των βιβλικών κειμένων και Θεωρίες ερμηνείας
  4. Γλώσσες των βιβλικών κειμένων και Ελληνιστική Κοινή
  5. Γραμματεία της εποχής της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης
  6. Βιβλικά κείμενα και Πολιτισμικές Σπουδές
  7. Ιστορία χρόνων και Αρχαιολογία Παλαιάς και Καινής Διαθήκης
  8. Κριτική κειμένου και έκδοση Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, και
  9. Μεταφρασεολογία και μετάφραση της Αγίας Γραφής.

Στις δράσεις του Εργαστηρίου, από της ιδρύσεώς του, έχει ενταχθεί το μεταπτυχιακό Σεμινάριο Ερμηνευτικής Θεολογίας EXEGETICUM του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου (βλ. ΦΕΚ τ. Β΄, 3060, 26/09/2016, ΥΑ 3635, άρθρο 3, τελ. παρ.) και λειτουργεί υπό την ευθύνη του σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας. Βασικοί άξονες του Σεμιναρίου είναι οι Βιβλικές επιστήμες και οι επιστήμες της Πατρολογίας και Θρησκειολογίας, κατά τη συμβολή τους στην ερμηνευτική κατανόηση της Βίβλου.

Οι συναντήσεις του Exegeticum πραγματοποιούνται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα κατά τη διάρκεια και των δύο εξαμήνων του ακαδημαϊκού έτους, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, και απευθύνονται κυρίως σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες των σχετικών γνωστικών αντικειμένων. Ο ενδεχόμενος φόρτος εργασίας για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές συνυπολογίζεται με 2 ECTS στον συνολικό φόρτο εργασίας των μεταπτυχιακών μαθημάτων, στη δραστηριότητα «Σεμινάρια» της οργάνωσης του μαθήματος κατά την ΑΔΙΠ.

Το Εργαστήριο Βιβλικών Σπουδών λειτουργεί στον χώρο της αίθουσας Α Μικρή του 2ου ορόφου της Θεολογικής Σχολής σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώνεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους στον οικείο χώρο της ιστοσελίδας του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας (http://www.past.auth.gr/el/labs).

Διευθύντρια Εργαστηρίου Βιβλικών Σπουδών: Κυριακούλα Παπαδημητρίου, Καθηγήτρια, e-mail: kyp@past.auth.gr.