Θερινό σχολείο “Current developments on financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives”, 3-11 Ιουλίου 2019

Θερινό Σχολείο
«Σύγχρονες εξελίξεις στα πεδία του οικονομικού εγκλήματος, της διαφθοράς, και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: Ευρωπαϊκές και διεθνείς προοπτικές»
 “Current developments on financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives”
Το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. (http://anti-corruption.law.auth.gr/), μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ., διοργάνωσε εντατικό θερινό σχολείο διάρκειας 8 ημερών, γύρω από τις σύγχρονες εξελίξεις στα πεδία του οικονομικού εγκλήματος, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για συμμετέχοντες οι οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στα εν λόγω αντικείμενα.

 

Το θερινό σχολείο έλαβε χώρα στις 3-11 Ιουλίου 2019 στη Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα εστίασε στις σύγχρονες εξελίξεις βασικών ζητημάτων για την καταπολέμηση της διεθνούς απάτης, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, των διεθνών και ευρωπαϊκών μηχανισμών και διαδικασιών καταπολέμησης της απάτης κ.λπ. Μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν την Οδηγία για την απάτη κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, τον Κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την Οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, η οποία επίσης τέθηκε σε ισχύ πρόσφατα. Επίσης εξετάστηκαν διάφορα ζητήματα από τα πεδία της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και δήμευσης, των εξωχώριων εταιριών, της διαφθοράς κ.λπ.
Δίδαξαν οι:
·                  Prof. Lorena Bachmaier-Winter (Complutense University of Madrid, Spain)
·                  Ass. Prof. Pedro Caeiro (University of Coimbra, Portugal)
·                  Dr. Peter Csonka (EU Commission, Head of Unit Criminal Law)
·                  Prof. Thomas Elholm (University of Copenhagen, Denmark)
·                  Prof. Valsamis Mitsilegas (Queen Mary University, London, UK)
·                  Prof. Helmut Satzger (LMU University Munich, Germany)
·                  Αναστάσιος Βαλτούδης, Καθηγητής (ΑΠΘ)
·                  Αθηνά Γιαννακούλα, Δρ. Νομικής (ΑΠΘ)
·                  Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Αν. Καθηγητής (ΑΠΘ)
·                  Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι, Καθηγήτρια (ΑΠΘ)
·                  Ιωάννης Ναζίρης, Δρ. Νομικής (ΑΠΘ)
·                  Θεόδωρος Παπακυριάκου, Επικ. Καθηγητής (ΑΠΘ)
·                  Κωνσταντίνος Χατζηκώστας, Λέκτορας (ΑΠΘ)
·                  Νίκος Χατζηνικολάου, Δρ. Νομικής (ΑΠΘ)
Η οργάνωση του θερινού σχολείου σημείωσε και αυτήν τη χρονιά μεγάλη επιτυχία καθώς ο αριθμός των συμμετεχόντων έφτασε τα 70 άτομα εκ των οποίων μεγάλο ποσοστό ήταν αλλοδαποί φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, ακαδημαικοί και επαγγελματίες νομικοί και πολιτικοί επιστήμονες από την Ευρώπη αλλά και εκτός αυτής.Οι εισηγήσεις των διδασκόντων συνοδεύτηκαν από πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που διανεμήθηκε ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες τόσο πριν από την έναρξη του προγράμματος όσο και στο τέλος κάθε ημέρας των μαθημάτων. Κατά τη διάρκεια των παραδόσεων αναπτύχθηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρων διάλογος μεταξύ συμμετεχόντων και διδασκόντων, ο οποίος ανέδειξε τον επίκαιρο χαρακτήρα της θεματικής του θερινού σχολείου και το υψηλό επίπεδο των εργασιών του. Κατά την τελευταία μέρα διεξαγωγής του θερινού σχολείου, την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019, πραγματοποιήθηκαν οι εξετάσεις. Ακολούθησε η απονομή των πιστοποιητικών και η βράβευση της συμμετέχουσας που έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία, ενώ το θερινό σχολείο έκλεισε με σειρά αναμνηστικών φωτογραφιών.