Διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση: Οι οδηγίες 2019/770/ΕΕ και 2019/771/ΕΕ για τις ψηφιακές συμβάσεις και η επίδρασή τους στην εσωτερική έννομη τάξη, 5.11.2020

Το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα και η Ερευνητική Ομάδα Δικαίου & Πληροφορικής
(http://ict.law.auth.gr/) διοργανώνουν διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση, με θέμα: “Οι οδηγίες 2019/770/ΕΕ και 2019/771/ΕΕ για τις ψηφιακές συμβάσεις και η επίδρασή τους στην εσωτερική έννομη τάξη”, την Πέμπτη 5.11.2020 στις 18:00-20:30.

Για προεγγραφή πατήστε εδώ:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDfPMT2Xh8YbGMqsTMd0xBp1MsSv3HP8Zl1AchDC_3CEZucw/viewform

Σύνδεσμος παρακολούθησης: https://authgr.zoom.us/j/98901993055

Αφίσα – ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ 2019-770-ΕΕ ΚΑΙ 2019-771-ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ_1