Εκδήλωση “Διαφάνεια, τεχνητή νοημοσύνη και φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας”, Τρίτη 11 Μαΐου 2021

Εκδήλωση “Διαφάνεια, τεχνητή νοημοσύνη και φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας”, Τρίτη 11 Μαΐου 2021

 

Αφίσα-Σύνδεσμος παρακολούθησης

Συννημένα αρχεία: