Online επιμορφωτικό σεμινάριο: Επίκαιρα ζητήματα φορολογικού ποινικού δικαίου

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα σας καλωσορίζουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού Ποινικού Δικαίου», διάρκειας 11 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 15-16.4.2022 και θα υλοποιηθεί μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ.

Το ελληνικό φορολογικό ποινικό δίκαιο υπέστη τα τελευταία χρόνια σειρά σημαντικών αλλαγών τόσο λόγω της επίδρασης σε αυτό των ρυθμίσεων των δύο νέων κωδίκων, του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που τέθηκαν σε ισχύ την 1.7.2019, όσο και λόγω της ψήφισης νέων νομοθετημάτων (π.χ. Ν. 4689/2020, Ν. 4745/2020 και Ν. 4764/2020), τα οποία, μεταξύ άλλων, αφενός αναμόρφωσαν το σύστημα ποινικής προστασίας των ενωσιακών οικονομικών συμφερόντων και αφετέρου επεδίωξαν να ρυθμίσουν την σχέση μεταξύ των διαδικασιών επιβολής φορολογικών κυρώσεων ποινικής φύσης και της φορολογικής ποινικής δίκης κατά τρόπο συμβατό με την αρχή ne bis in idem, όπως αυτή κατοχυρώνεται στο ά. 4 παρ. 1 του 7ου ΠΠ ΕΣΔΑ και το ά. 50 ΧΘΔ της ΕΕ. Οι ανωτέρω αλλαγές, πέρα από τη συζήτηση που έχουν ανοίξει σε δικαιοπολιτικό επίπεδο, έχουν θέσει και πολλά δυσχερή ερμηνευτικά ζητήματα, για τα οποία οι θέσεις της νομολογίας και της επιστήμης βρίσκονται ακόμη υπό διαμόρφωση. Η βιβλιογραφική επεξεργασία αυτών των ζητημάτων, εξάλλου, δεν είναι ακόμη πλήρης. Το σεμινάριο καλείται να καλύψει την ανάγκη επιμόρφωσης των νομικών της πράξης σε όλα τα ανωτέρω ζητήματα, παρέχοντας μια συνεκτική επισκόπηση των αλλαγών, των ερωτημάτων που έχουν ανακύψει και των θέσεων της νομολογίας και της επιστήμης σε αυτά.

Το επιμορφωτικό σεμινάριο έχει ως στόχο να παράσχει μια συνεκτική επισκόπηση των νομοθετικών αλλαγών που έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια στο πεδίο του φορολογικού ποινικού δικαίου, των ερωτημάτων που έχουν ανακύψει και των θέσεων της νομολογίας και της επιστήμης σε αυτά, καθιστώντας έτσι δυνατή την απόκτηση εποπτείας σε αυτό το εξελισσόμενο γνωστικό πεδίο, όπου συναντώνται, μεταξύ άλλων, οι κλάδοι του (ουσιαστικού και δικονομικού) ποινικού, του φορολογικού και του ενωσιακού (ποινικού) δικαίου.

Aπευθύνεται, έτσι, μεταξύ άλλων, σε πτυχιούχους νομικών ή οικονομικών επιστημών, που είτε λόγω ειδικότερου επιστημονικού-ερευνητικού ενδιαφέροντος, είτε λόγω ενασχόλησης στην πράξη, έρχονται αντιμέτωποι με υποθέσεις φορολογικού ποινικού δικαίου και επιθυμούν, ως εκ τούτου, να αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα για τις επίκαιρες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις στον οικείο κλάδο και για τα σημαντικότερα ερμηνευτικά ζητήματα που εμφανίζονται σ’ αυτόν. Ολοκληρώνοντας το επιμορφωτικό πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει μια σφαιρική εικόνα για τις νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις στο πεδίο του φορολογικού ποινικού δικαίου καθώς και για τις θέσεις της νομολογίας και της επιστήμης τόσο σε διαχρονικά, όσο και στα πλέον επίκαιρα ερμηνευτικά ζητήματα που εμφανίζονται σ’ αυτόν.

Δομή του προγράμματος

Το σεμινάριο περιλαμβάνει 11 εισηγήσεις –σε κάθε μία από τις οποίες παρουσιάζονται συστηματικά οι ισχύουσες διατάξεις και η αντίστοιχη νομολογία και νομική θεωρία– και διαρθρώνεται στις κάτωθι τρεις (3) θεματικές:

  • Επίκαιρα ζητήματα στο πεδίο του ουσιαστικού φορολογικού ποινικού δικαίου
  • Επίκαιρα ζητήματα στο πεδίο του δικονομικού φορολογικού ποινικού δικαίου
  • Επίκαιρα ζητήματα στο πεδίο έντασης μεταξύ φορολογικού και φορολογικού ποινικού δικαίου

Στο πρόγραμμα διδάσκουν καταξιωμένοι Καθηγητές του ΑΠΘ και εξειδικευμένοι ακαδημαϊκοί στον τομέα του ποινικού και φορολογικού δικαίου.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου είναι διαθέσιμο [εδώ]

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν αναλυτικό εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες:

  1. Βεβαίωση συμμετοχής ή
  2. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης με πιστωτικές μονάδες (1 ECTS).

Σε ποιούς απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικαστικούς λειτουργούς, δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, πτυχιούχους νομικής και επαγγελματίες γενικότερα του νομικού κλάδου καθώς και σε οικονομικούς και φορολογικούς συμβούλους, λογιστές και επαγγελματίες γενικότερα στον κλάδο του φορολογικού δικαίου.

Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

Το ποσό διδάκτρων ανέρχεται σε 100 Ευρώ ανά εκπαιδευόμενο. Ειδικώς για ασκούμενους δικηγόρους το ποσό διδάκτρων είναι 70 Ευρώ, ενώ το ποσό διδάκτρων ανά εκπαιδευόμενο που αναλαμβάνεται από νομικά πρόσωπα είναι 130 Ευρώ. Οι αιτούντες, εφόσον επιλεγούν, θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα πρέπει να καταβληθούν τα δίδακτρα.

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Αναλυτικές πληροφορίες και αιτήσεις

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΑΠΘ: https://www.diaviou.auth.gr/programs/epikaira-zitimata-forologikou-poinikou-dikaiou/  και να αποστέλλουν τις ερωτήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση anti-corruption@law.auth.gr.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 23/12/2021 μέχρι 12/4/2022 μόνο ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη

του Προγράμματος

Καθηγήτρια Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι

Συννημένα αρχεία: