Διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση: “Το νέο δίκαιο της πώλησης και της παροχής ψηφιακών υπηρεσιών”, 9.12.2022

Το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα διοργανώνει διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση, με θέμα: “Το νέο δίκαιο της πώλησης και της παροχής ψηφιακών υπηρεσιών”, την Παρασκευή 9.12.2022 στις 19:00.

Για το πρόγραμμα δείτε την αφίσα της εκδήλωσης.

Σύνδεσµος παρακολούθησης: https://authgr.zoom.us/j/95272252373
MEETING ID: 952 7225 2373 | PASSCODE: 837109

Βεβαιώσεις παρακολούθησης θα χορηγηθούν κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων στο e-mail: anti-corruption@law.auth.gr.

Συννημένα αρχεία: