Μέλη από το ΑΠΘ

Από το γνωστικό αντικείμενο του δημοσίου δικαίου

Ι. Καμτσίδου, Αν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Αικ. Σαββαΐδου, Επ. Καθηγήτρια Δημοσιονομικού και Φορολογικού Δικαίου

 

Από το γνωστικό αντικείμενο του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου

Δ. Λέντζης, Επ. Καθηγητής Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Β. Περγαντής, Επ. Καθηγητής Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου

 

Από το γνωστικό αντικείμενο του ιδιωτικού δικαίου

Γ. Δέλλιος, Ομ. Καθηγητής Αστικού δικαίου

Α. Βαλτούδης, Καθηγητής Αστικού δικαίου

Γ. Ψαρουδάκης, Αν. Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου

Ρ. Γιοβαννόπουλος, Αν. Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου

Α. Τασίκας, Λέκτορας Αστικού Δικαίου

 

 

Από το γνωστικό αντικείμενο «δίκαιο και πληροφορική»

Ι. Ιγγλεζάκης, Καθηγητής Δικαίου και Πληροφορικής

 

Από το γνωστικό αντικείμενο των ποινικών επιστημών

Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου

Λ. Μαργαρίτης, Καθηγητής Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας

Θ. Παπακυριάκου, Αν. Καθηγητής Ποινικού Δικαίου

Α. Ζαχαριάδης, Επ. Καθηγητής Ποινικής Δικονομίας

Ι. Ναζίρης, Επ. Καθηγητής Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας

Κ. Χατζηκώστας, Επ. Καθηγητής Ποινικού Δικαίου