4ο Newsletter Εργαστηρίου Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα

Εκδόθηκε το 4ο ενημερωτικό δελτίο του Εργαστηρίου Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, με επίκαιρη αρθρογραφία και τα σημαντικότερα νέα για τις εθνικές, ενωσιακές και διεθνείς νομοθετικές δράσεις, θεσμικές παρεμβάσεις και νομολογιακές κρίσεις στα ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020.

Δημοσιεύσεις: