5ο Newsletter Εργαστηρίου Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα

Εκδόθηκε το 5ο ενημερωτικό δελτίο του Εργαστηρίου Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, με επίκαιρη αρθρογραφία, τα σημαντικότερα νέα για τις εθνικές, ενωσιακές και διεθνείς νομοθετικές εξελίξεις και νομολογιακές κρίσεις στα ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2020, καθώς και τις δράσεις του Εργαστηρίου και συνεργαζόμενων φορέων.

Δημοσιεύσεις: