ΕΠΙΚΑΙΡΑ ZΗΤΗΜΑΤΑ OΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Έκδοση: 2021

Σχήμα: 17X24

Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη

Σελίδες: 176

ISBN: 978-960-654-560-3

Τα «Επίκαιρα Zητήματα Oικονομικού Ποινικού Δικαίου» περιλαμβάνουν σε αναλυτική και επεξεργασμένη μορφή τις εισηγήσεις των συμμετεχόντων στη διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωσης που συνδιοργάνωσαν το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος (27.1.2021). Οι εισηγήσεις καλύπτουν όλο το φάσμα των πλέον επίκαιρων ζητημάτων του Οικονομικού Ποινικού Δικαίου που απασχολούν τη σύγχρονη δικαστηριακή πράξη. Συζητούν τις κομβικές αλλαγές που έχουν εισαγάγει οι νέοι Ποινικοί Κώδικες για τη δίωξη και τους αποκαταστατικούς θεσμούς των οικονομικών εγκλημάτων, την παράλληλη θέση σε ισχύ νέων νομοθετικών πλαισίων στο πεδίο των ειδικών ποινικών νόμων, όπως ιδίως των ρυθμίσεων για τη μεταφορά της Οδηγίας αναφορικά με την προστασία των Οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ στην ελληνική έννομη τάξη (Ν 4689/2020), αλλά και των παρεμβάσεων του ποινικού νομοθέτη στο πεδίο του φορολογικού δικαίου με τους Ν 4745 και 4764/2020. Ο τόμος συμπληρώνεται με τη θεματική της νέας προσέγγισης του ποινικού νομοθέτη για την αντιμετώπιση των χρεών στο δημόσιο που προέρχονται από αδικήματα φοροδιαφυγής, όπως αυτή εκφράστηκε στη μεταβατική διάταξη του άρθρου 469 του νέου ΠΚ. Πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την πράξη, στο οποίο οι συγγραφείς, εμβαθύνοντας στα σχετικά ζητήματα του ποινικού δόγματος, εισφέρουν λύσεις σε δυσεπίλυτα πολλές φορές προβλήματα που έχουν δημιουργήσει οι νέες ρυθμίσεις.