8ο Newsletter Εργαστηρίου Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα

Εκδόθηκε το 8ο ενημερωτικό δελτίο του Εργαστηρίου Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, με τα σημαντικότερα νέα για τις εθνικές, ενωσιακές και διεθνείς νομοθετικές εξελίξεις και νομολογιακές κρίσεις στα ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021, αρθρογραφία σχετική με ζητήματα αιχμής, καθώς και πληροφορίες για τις δράσεις και τις εκδόσεις του Εργαστηρίου.

Δημοσιεύσεις: