Κατά τη δημιουργία ή επεξεργασία ανακοινώσεων/άρθρων, μπορείτε να προσθέσετε εικόνες ή βίντεο χρησιμοποιώντας έναν από τους διαθέσιμους τρόπους εισαγωγής πολυμέσων του WordPress:

  • Κουμπί “Προσθήκη πολυμέσων

Ακριβώς πάνω από τον editor (την περιοχή εισαγωγής του κειμένου μιας ανακοίνωσης ή ενός άρθρου) υπάρχει ένα κουμπί με το όνομα “Προσθήκη πολυμέσων”. Κάνοντας κλικ σε αυτό το κουμπί, θα εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο μέσω του οποίου μπορείτε είτε να επιλέξετε μία από τις διαθέσιμες εικόνες ή βίντεο του ιστοχώρου σας, είτε να ανεβάσετε μία νέα εικόνα ή βίντεο από τον υπολογιστή σας. Για να προσθέσετε τα πολυμέσα, κάνετε κλικ στο κουμπί “Εισαγωγή στο άρθρο“.
Σημείωση: Μέσα από αυτό τον τρόπο εισαγωγής πολυμέσων μπορείτε να προσθέσετε εικόνες ανάμεσα στο κείμενο της ανακοίνωσης ή του άρθρου. Στην περίπτωση που θέλετε να ορίσετε μία εικόνα ανακοίνωσης ή άρθρου που θα εμφανίζεται στην αντίστοιχη κατηγορία ή μέσα στη σελίδα της ανακοίνωσης ή του άρθρου, θα χρειαστεί να ακολουθήσετε το δεύτερο τρόπο που αναφέρουμε παρακάτω.
 

  • Χαρακτηριστική Εικόνα

Για να ορίσετε μία χαρακτηριστική εικόνα (η εικόνα που θα εμφανίζεται στην κατηγορία της/του ανακοίνωσης/άρθρου), θα πρέπει να ακολουθήσετα τα εξής βήματα:

  1. Από τη σελίδα επεξεργασίας/προσθήκης ανακοίνωσης/άρθρου, κάντε κλικ στο σύνδεσμο “Καθορισμός χαρακτηριστικής εικόνας” στο κάτω μέρος της δεξιάς πλαϊνής στήλης
  2. Στο νέο παράθυρο που θα σας εμφανιστεί, επιλέξτε ή ανεβάστε την εικόνα που θέλετε να ορίσετε ως χαρακτηριστική εικόνα της/του ανακοίνωσης/άρθρου και
  3. Κάντε κλικ στο κουμπί “Καθορισμός χαρακτηριστικής εικόνας”
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί “Δημοσίευση” ή “Ενημέρωση” για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.