Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Γενικά

Γενικά

Γενικές οδηγίες χρήσης ενός ιστοχώρου στην υπηρεσία websites.auth

- 2 Ενότητες -

Περιεχόμενο

Περιεχόμενο

Οδηγίες δημιουργίας, επεξεργασίας και διαγραφής άρθρων και σελίδων.

- 11 Ενότητες -

Χρήστες

Χρήστες

Οδηγίες προσθήκης, επεξεργασίας και διαγραφής λογαριασμών χρηστών.

- 3 Ενότητες -

Design

Design

Οδηγίες για τη μορφοποίηση του design μιας ιστοσελίδας (layout, χρώματα, γραμματοσειρές).

- 11 Ενότητες -

Ρυθμίσεις & Εργαλεία

Ρυθμίσεις & Εργαλεία

Οδηγίες για τις ρυθμίσεις και τα εργαλεία μιας ιστοσελίδες (τίτλος, γλώσσες, plugins, redirections).

- 2 Ενότητες -

Μικροεφαρμογές

Μικροεφαρμογές

Οδηγίες για την προσθήκη και διαχείριση μικροεφαρμογών (widgets).

- 2 Ενότητες -

Μενού

Μενού

Οδηγίες για τη δημιουργία και επεξεργασία μενού.

- 2 Ενότητες -

Πολυμέσα

Πολυμέσα

Οδηγίες για την προσθήκη, επεξεργασία και διαγραφή πολυμέσων.

- 3 Ενότητες -

Φόρμες

Φόρμες

Οδηγίες για τη δημιουργία και επεξεργασία φορμών επικοινωνίας και ηλεκτρονικών αιτήσεων.

- 4 Ενότητες -

Προσβασιμότητα

Προσβασιμότητα

Οδηγίες για συμμόρφωση με το πρότυπο προσβασιμότητας WCAG 2.0 (άρθρο 4 - Οδηγία 2016/2102/Ε.Ε.).

- 1 Ενότητα -

Drupal Migration

Drupal Migration

Οδηγίες για τη μεταφορά του περιεχομένου από ένα Drupal website στην υπηρεσία Websites.

- 0 Ενότητες -

FAQs

FAQs

Χρήσιμες ερωτήσεις-απαντήσεις σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας.

- 3 Ενότητες -