Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Drupal Migration Drupal Migration

Βήμα 10: Μορφοποίηση εμφάνισης ιστοχώρου

Ως διαχειριστές περιεχομένου, έχετε τη δυνατότητα να μορφοποιήσετε την εμφάνιση του νέου σας ιστοχώρου ώστε να την προσαρμόσετε στις ανάγκες σας. Συγκεκριμένα, μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης το...

Βήμα 9: Δημιουργία και επεξεργασία μενού

Κατά τη διαδικασία αυτόματης μεταφοράς του περιεχομένου από έναν Drupal ιστοχώρο στην υπηρεσία Websites, μεταφέρονται και όλα τα μενού που είχατε στον παλιό σας ιστοχώρο. Ωστόσο, θα χρειαστεί να κά...

Βήμα 8: Προσθήκη και επεξεργασία μικροεφαρμογών (widgets)

Οι μικροεφαρμογές (widgets) αποτελούν μικρά κομμάτια κώδικα που κάνουν μία συγκεκριμένη λειτουργία, όπως για παράδειγμα την προσθήκη ενός slider στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου σας ή την εμφάνιση των...

Βήμα 7: Ανάθεση ρόλων στους χρήστες

Κατά τη διάρκεια μεταφοράς του περιεχομένου ενός Drupal ιστοχώρου στο νέο σας ιστοχώρο στην υπηρεσία Websites, μεταφέρονται και όλοι οι λογαριασμοί χρηστών μαζί με τους κωδικούς τους. Ωστόσο, οι συγκε...

Βήμα 6: Επεξεργασία των τύπων περιεχομένου (content types)

Ως διαχειριστές περιεχομένου, έχετε τον πλήρη έλεγχο στους τύπους περιεχομένου που μεταφέρθηκαν από τον Drupal ιστοχώρο σας στο WordPress. Συγκεκριμένα, μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης του νέου ...

Βήμα 5: Διορθώσεις και Αλλαγές

Μετά την ολοκλήρωση μεταφοράς του περιεχομένου από τον Drupal ιστοχώρο σας στο WordPress, θα χρειαστεί να κάνετε κάποιες επιπλέον ενέργειες. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής: Ρύθμιση πολυγλωσσικότητ...

Βήμα 4: Διαδικασία μεταφοράς περιεχομένου

Εκτός από τη σύνδεση του νέου σας ιστοχώρου (WordPress) με τη βάση δεδομένων του Drupal (βήμα 3), θα χρειαστεί να κάνετε κάποιες επιπλέον ρυθμίσεις ώστε να μεταφέρετε επιτυχώς το περιεχόμενο που επιθυ...

Βήμα 3: Σύνδεση WordPress με τη βάση δεδομένων του Drupal

Για να μεταφέρετε το περιεχόμενο του Drupal ιστοχώρου σας στο WordPress, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε μία σύνδεση μεταξύ του νέου σας ιστοχώρου (WordPress) και της βάσης δεδομένων του Drupal. Για ...

Βήμα 2: Προετοιμασία WordPress website

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία μεταφοράς του περιεχομένου από τον Drupal ιστοχώρο σας στο WordPress, θα χρειαστεί να κάνετε κάποιες ενέργειες (προαιρετικά) στο νέο σας ιστοχώρο. Συγκεκριμένα, έχετε ...

Βήμα 1: Προετοιμασία Drupal Website

Πριν ξεκινήσετε τη μεταφορά του περιεχομένου από τον Drupal ιστοχώρο σας στο νέο σας ιστοχώρο στην υπηρεσία Websites, θα χρειαστεί (προαιρετικά) να κάνετε τις ακόλουθες ενέργειες: Δημιουργήστε έν...