Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Design Design

Εξαγωγή/Εισαγωγή ρυθμίσεων

Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε την ίδια εμφάνιση για πολλούς ιστοχώρους σας, τότε μπορείτε να εξάγετε τις ρυθμίσεις από την προσαρμογή θέματος (theme) ενός ιστοχώρου και στη συνέχεια να τι...

Πρόσθετη CSS

Εάν είστε εξοικειωμένοι με τη χρήση κώδικα CSS, τότε μπορείτε να κάνετε τις αλλαγές που χρειάζεστε στην εμφάνιση του ιστοχώρου σας χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη καρτέλα στη σελίδα προσαρμογής θέματος...

Μικροεφαρμογές

Οι ενότητες Προσθήκη μικροεφαρμογών και Επεξεργασία μικροεφαρμογών αναφέρουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε μικροεφαρμογές (widgets) μέσα από το περιβάλλον διαχείρ...

Επεξεργασία Μενού

Στην ενότητα Δημιουργία κεντρικού μενού ιστοχώρου, αναφέρουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μενού από το περιβάλλον διαχείρισης του ιστοχώρου σας. Ωστόσο, μπορείτε να επεξεργαστ...

Επεξεργασία σελίδας σφάλματος (404)

Εκτός από τη δομή των σελίδων του ιστοχώρου σας, μπορείτε να ορίσετε και την εμφάνιση της σελίδας σφάλματος (404 Error Page). Η σελίδα 404 εμφανίζεται όταν ένας χρήστης προσπαθεί να επισκεφτεί μία σελ...

Επεξεργασία περιοχών μικροεφαρμογών

Οι περιοχές μικροεφαρμογών εμφανίζουν στον ιστοχώρο σας τις μικροεφαρμογές (widgets) που χρησιμοποιείτε. Μέσα από τις ρυθμίσεις του θέματος (theme) του ιστοχώρου σας μπορείτε να ορίσετε το στυλ αυτών ...

Επεξεργασία footer ιστοχώρου

Το θέμα (theme) που έχουμε δημιουργήσει για τους ιστοχώρους της υπηρεσίας, ενσωματώνει αρκετά διαφορετικά στυλ για τις σελίδες, το header και το footer ώστε να δημιουργήσετε τον ιστοχώρο σας με βάση τ...

Επεξεργασία header ιστοχώρου

Το θέμα (theme) που έχουμε δημιουργήσει για τους ιστοχώρους της υπηρεσίας, ενσωματώνει αρκετά διαφορετικά στυλ για τις σελίδες, το header και το footer ώστε να δημιουργήσετε τον ιστοχώρο σας με βάση τ...

Γενικές ρυθμίσεις ιστοχώρου

Το θέμα (theme) που έχουμε δημιουργήσει για τους ιστοχώρους της υπηρεσίας, σας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε αρκετά στοιχεία της δομής των σελίδων ώστε να το προσαρμόσετε στα μέτρα σας. Μέσα α...

Επεξεργασία ταυτότητας ιστοχώρου

Για να επεξεργαστείτε την ταυτότητα του ιστοχώρου σας, δηλαδή το όνομα, την περιγραφή, το λογότυπο και το favicon, παρακαλούμε ακολουθήστε τα εξής βήματα: Από το περιβάλλον διαχείρισης του ιστοχώρο...