Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πολυμέσα Πολυμέσα

Προσθήκη και επεξεργασία πολυμέσων

Μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης του ιστοχώρου σας, έχετε τη δυνατότητα να ανεβάσετε ταυτόχρονα πολλά αρχεία πολυμέσων (εικόνες και βίντεο) ώστε να τα χρησιμοποιήσετε μελλοντικά στις σελίδες ή τα άρ...

Προσθήκη πολυμέσων σε σελίδες

Κατά τη δημιουργία ή επεξεργασία σελίδων, μπορείτε να προσθέσετε εικόνες ή βίντεο ακολουθώντας τα εξής βήματα: Ακριβώς πάνω από τον editor (την περιοχή εισαγωγής του κειμένου μιας σελίδας) υπάρχει ένα...

Προσθήκη πολυμέσων σε ανακοινώσεις/άρθρα

Κατά τη δημιουργία ή επεξεργασία ανακοινώσεων/άρθρων, μπορείτε να προσθέσετε εικόνες ή βίντεο χρησιμοποιώντας έναν από τους διαθέσιμους τρόπους εισαγωγής πολυμέσων του WordPress: Κουμπί "Προσθήκη π...