Online επιμορφωτικό σεμινάριο: Επίκαιρα ζητήματα αποζημίωσης στο δίκαιο των συμβάσεων, 27-28.01.2023

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα σας καλωσορίζουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Επίκαιρα ζητήματα αποζημίωσης στο δίκαιο των συμβάσεων», διάρκειας 12 ωρών.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά (online) για συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα στις 27-28 Ιανουαρίου 2023.     

Στο πρόγραμμα διδάσκουν καταξιωμένες/οι Καθηγήτριες/Καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ειδικότερα διδάσκουν οι:

 • Χαρίκλεια Απαλαγάκη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ
 • Αναστάσιος Βαλτούδης, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ
 • Ρήγας Γιοβαννόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
 • Κωνσταντίνος Γώγος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
 • Άννα Δεσποτίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ
 • Αντώνιος Καραμπατζός, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
 • Δημήτριος Λιάππης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
 • Νικόλαος Τέλλης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
 • Ζαφείριος Τσολακίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
 • Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
 • Γεώργιος Ψαρουδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Στόχος του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η επιμόρφωση των νομικών πάνω σε επίκαιρα ζητήματα του σημαντικότερου στην πράξη δικαιώματος ουσιαστικού δικαίου στον χώρο των συμβάσεων που είναι η αξίωση αποζημίωσης λόγω μη εκπλήρωσης της σύμβασης ή/και λόγω καταγγελίας μιας διαρκούς εμπορικής σύμβασης.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Η αξίωση αποζημίωσης λόγω μη εκπλήρωσης της σύμβασης γεννούσε από παλαιά σοβαρά και δυσχερή ερμηνευτικά ζητήματα. Η δυσχέρεια αυτή τα τελευταία χρόνια έχει επιταθεί ενόψει του όχι ομοιόμορφου τρόπου, με τον οποίο ερμηνεύεται από τα δικαστήριά μας, με αποτέλεσμα ο νομικός της πράξης (δικαστής ή δικηγόρος) να αισθάνεται συχνά αμηχανία για τον τρόπο με τον οποίο θα δικάσει ή ασκήσει, αντίστοιχα, μια αγωγή αποζημίωσης λόγω μη εκπλήρωσης της σύμβασης ή λόγω καταγγελίας αυτής. Τα προβλήματα επιτείνονται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νομοθέτης δεν έχει θεσπίσει ειδικές διατάξεις (π.χ. επί αποζημίωσης που σωρεύεται με την καταγγελία μιας σύμβασης franchising ή αποκλειστικής ή απλής διανομής). Εξίσου σοβαρά είναι και τα δικονομικά ζητήματα που συνέχονται με την αξίωση αποζημίωσης. Το σεμινάριο καλείται να καλύψει την ανάγκη επιμόρφωσης των νομικών της πράξης στα ανωτέρω ζητήματα, παρέχοντας μια σε βάθος αλλά και συνολική παρουσίαση των υποστηριζόμενων αφενός αλλά και των ορθότερων δυνατών λύσεων αφετέρου, με συνδυαστική αξιοποίηση του δόγματος του αστικού δικαίου, του εμπορικού δικαίου και του αστικού δικονομικού δικαίου.

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

Το σεμινάριο περιλαμβάνει 11 εισηγήσεις –σε κάθε μία από τις οποίες παρουσιάζονται συστηματικά οι ισχύουσες διατάξεις και η αντίστοιχη νομολογία και νομική θεωρία– και διαρθρώνεται στις κάτωθι θεματικές:

 • Αποζημίωση επί πλάνης, απάτης και απειλής
 • Αποζημίωση για μη εκπλήρωση αμφοτεροβαρούς σύμβασης
 • Σώρευση υπαναχώρησης με αποζημίωση, καταπεσούσα ποινή ή κατ’ αποκοπήν αποζημίωση
 • Αποζημίωση για πραγματικά ελαττώματα στο δίκαιο της πώλησης και της σύμβασης έργου
 • Αποζημίωση λόγω καταγγελίας μιας σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας, διανομής ή franchising
 • Αποζημίωση λόγω μη προσήκουσας παροχής επενδυτικών συμβουλών
 • Αποζημίωση λόγω μη προσήκουσας διοίκησης ανώνυμης εταιρίας
 • Αποζημίωση για μη εκπλήρωση της σύμβασης λόγω πτώχευσης
 • Συμβάσεις/«άδειες» εκμετάλλευσης άυλων αγαθών: αποζημίωση για παραβιάσεις ενοχικών υποχρεώσεων που συνιστούν και προσβολή των αντίστοιχων -απόλυτων και αποκλειστικών- δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
 • Αποζημίωση για μη εκπλήρωση της σύμβασης στα δημόσια έργα
 • Ζητήματα δικονομικού δικαίου επί αγωγών αποζημίωσης

Το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου είναι διαθέσιμο (Εδώ)

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 12 διδακτικές ώρες και το πρόγραμμα παρέχει 1 ECTS.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, που είτε λόγω ειδικότερου επιστημονικού-ερευνητικού ενδιαφέροντος, είτε λόγω ενασχόλησης στη πράξη, με την ιδιότητα π.χ. του δικηγόρου ή του δικαστικού λειτουργού, έρχονται αντιμέτωποι με υποθέσεις αποζημίωσης για μη εκπλήρωση της σύμβασης και επιθυμούν, ως εκ τούτου, να αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα για τις επίκαιρες νομοθετικές, νομολογιακές και εν γένει επιστημονικές εξελίξεις στον οικείο κλάδο και για τα σημαντικότερα ερμηνευτικά ζητήματα που εμφανίζονται σ’ αυτόν.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής          ή

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης με πιστωτικές μονάδες (1 ECTS) εάν έχουν ολοκληρλωσει με επιτυχία και την εξέταση, η οποία θα λάβει χώρα διαδικτυακά.

Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

Το ποσό διδάκτρων ανέρχεται σε 100 Ευρώ ανά εκπαιδευόμενη/ο. Ειδικώς για ασκούμενες/ους δικηγόρους το ποσό διδάκτρων είναι 70 Ευρώ, ενώ το ποσό διδάκτρων ανά εκπαιδευόμενη/ο που αναλαμβάνεται από νομικά πρόσωπα είναι 130 Ευρώ. Οι αιτούσες/αιτούντες, εφόσον επιλεγούν, θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα πρέπει να καταβληθούν τα δίδακτρα.

 Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΑΠΘ: https://www.diaviou.auth.gr/programs/epikaira-zitimata-apozimiosis-sto-dikaio-ton-symvaseon-2/

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 14/12/2022 μέχρι 26/01/2023 μόνο ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.diaviou.auth.gr/progr-forms/aitisi-epikaira-zitimata-ads-2/

Επικοινωνία: ηλεκτρονική διεύθυνση anti-corruption@law.auth.gr.

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ.

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος                                     O  Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

του Προγράμματος                                                           του Προγράμματος

Αν. Καθηγητής,  Θ. Παπακυριάκου                           Kαθηγητής, Αν. Βαλτούδης

 

 

Συννημένα αρχεία: